ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»  6ο Επιτόπιο  περιφερειακό εργαστήριο GEAR

6ο επιτόπιο περιφερειακό εργαστήριο GEAR στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

«Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)”

 

 6ο Επιτόπιο περιφερειακό εργαστήριο

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Αίθουσα Συνεδριάσεων Α΄

στο ισόγειο του Συνεδριακού Κέντρου «Κάρολος Παπούλιας»

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

Έναρξη των εργασιών του workshop από την κ. Ελισάβετ ΕυθυμίουΠροϊσταμένη του Τμήματος Γ΄-Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

 

Χαιρετισμός από τον κ. Γεώργιο Καψάλη, Καθηγητή, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» “(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)”

Συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» (P.L.A.) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στις 26 και 27 Απριλίου 2017

 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από την κ. Αλεξάνδρα Καρβούνη,  στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR

 

ευρήματα της έρευνας «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας και στα Τμήματά τους καθώς επίσης και σε σημαντικό δείγμα εισερχόμενων/εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, κ. Αντώνη Μπόγρη Αναπληρωτή  Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 

 Διάλειμμα  Καφές

 

 

Παρεμβάσεις από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του ΤΕΙ Ηπείρου, του Ιονίου Πανεπιστημίου και την ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης (ECTS, DS και μαθησιακά αποτελέσματα), τα προγράμματα σπουδών, τις σύγχρονες προκλήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της κινητικότητας

 

 

Παρεμβάσεις από εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του ΤΕΙ Ηπείρου, του Ιονίου Πανεπιστημίου και την ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ που έχουν πραγματοποιήσει ή συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα κινητικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

 

 

Παράλληλες Θεματικές

 

 

Αποτίμηση των εργασιών – Τελικές Παρατηρήσεις

 

 

Ελαφρύ σνακ

 

 

Για την καλύτερη προετοιμασία των εργασιών της συνάντησής μας, προωθούμε τις εξής ρωτήσεις:

  1. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμά σας και τα Τμήματά του αυτή την περίοδο και πώς επιδρούν αρνητικά στη διεθνοποίησή του;
  2. Ποιες πολιτικές διεθνοποίησης έχει ακολουθήσει το ίδρυμά σας και τα Τμήματά του με στόχο την αύξηση της κινητικότητας (εισερχόμενης και εξερχόμενης) κατά τα τελευταία έτη;
  3. Θεωρείτε σημαντική τη συμβολή των εργαλείων ECTS και DS προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κινητικότητας;
  4. Είναι αρκετά αυτά τα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο σημερινό τοπίο των διαρκών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο;
  5. Βασίζεστε αποκλειστικά στις συμφωνίες μάθησης για την αναγνώριση μαθημάτων που παρακολούθησαν οι φοιτητές στο εξωτερικό;

Έκθεση