«Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)”

 

 2ο Επιτόπιο περιφερειακό εργαστήριο

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, ΤΕΙ Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης – Αίθουσα Παντελής Αντωνιάδης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Χαιρετισμός από τον κ. Δημήτριο Εμμανουλούδη,

Αναπληρωτή Πρόεδρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του ΤΕΙ Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης

Έναρξη των εργασιών του workshop από τον κ. Γεώργιο Μάλλιο,

Προϊστάμενο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» “(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)” από την κ. Αλεξάνδρα Καρβούνη, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR.
Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας και στα Τμήματά τους καθώς επίσης και σε σημαντικό δείγμα εισερχόμενων/εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, από το μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, κ. Αντώνιο ΜπόγρηΑναπλ. Καθ. του ΤΕΙ Αθήνας.
Παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» (P.L.A.) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στις 26 και 27 Απριλίου 2017, από τον κ. Χρήστο Σκούρα, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR.
Διάλειμμα
Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, που αφορούν στο ΤΕΙ Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, κ. Αντώνιο Μπόγρη, Αναπλ. Καθ. του ΤΕΙ Αθήνας.
Παρεμβάσεις από εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές του ΤΕΙ Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου  Θράκης που έχουν πραγματοποιήσει ή συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα κινητικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.
Παράλληλες Θεματικές
Αποτίμηση των εργασιών – Τελικές Παρατηρήσεις

 

Παρουσίαση κ. Εμμανουλούδη

Παρουσίαση κ. Μαδυτινού – Διεθνοποίηση ΤΕΙ ΑΜΘ