«Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)”

 

4ο Επιτόπιο περιφερειακό εργαστήριο

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017,  ΤΕΙ Κρήτης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

Έναρξη των εργασιών του workshop από τον Μάλλιο Γεώργιο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Χαιρετισμός από τον κ. Ευάγγελο Καπετενάκη, Προέδρο του ΤΕΙ Κρήτης

 

 

Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» – Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR) από την κα. Αλεξία Καρβούνη, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR

 

 

Tα ευρήματα της έρευνας «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας και στα Τμήματά τους καθώς επίσης και σε σημαντικό δείγμα εισερχόμενων/εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τα Μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, Δρ. Αναστασία Χατζηγιαννίδη, ερευνήτρια του Ε.Κ.Π.Α., και κ. Ιωάννη Τσιλίκα, ερευνητή του Ε.Μ.Π.

 

 

Συμπεράσματα  που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «PeerLearningActivityonFine-tuningrecognitionprocesses: challenges, strategies, tools» (P.L.A.) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26 και 27 Απριλίου 2017.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Εμμανουήλ Ζαχαράκη, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR

 

 

Διάλειμμα Καφές

 

 

Τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, που αφορούν στο ΤΕΙ Κρήτης, , της Πατριαρχικής Ακαδημίας Κρήτης , το Παν/μιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τα Μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων,Δρ. Αναστασία Χατζηγιαννίδη, ερευνήτρια του Ε.Κ.Π.Α., και κ. Ιωάννη Τσιλίκα, ερευνητή του Ε.Μ.Π.

 

 

Παρεμβάσεις από εκπροσώπους του ΤΕΙ Κρήτης, της Πατριαρχικής Ακαδημίας Κρήτης,  του Παν/μίου Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης (ECTS, DS και μαθησιακά αποτελέσματα), τα προγράμματα σπουδών, τις σύγχρονες προκλήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της κινητικότητας

 

 

Παρεμβάσεις από εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές του του ΤΕΙ Κρήτης, της Πατριαρχικής Ακαδημίας Κρήτης,  του Παν/μιου Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης  που έχουν πραγματοποιήσει ή συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα κινητικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

 

 

Παράλληλες Θεματικές

 

 

Αποτίμηση των εργασιών – Τελικές Παρατηρήσεις