ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11-10-17 «Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα» 5ο  επιτόπιο εργαστήριο GEAR

5o επιτόπιο εργαστήριο GEAR στο ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

«Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)”

 

 5ο Επιτόπιο περιφερειακό εργαστήριο

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Αίθουσα 33 (Ισόγειο Παλαιού Κτιρίου)

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

Έναρξη των εργασιών του workshop από τον κ. Γεώργιο Μάλλιο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Χαιρετισμός από τον κ. Ιωάννη Παπουτσή, Α΄ Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Καθηγητή

 

 

Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» – Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR) από τον κ. Εμμανουήλ Ζαχαράκη, στέλεχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR

 

 

Tα ευρήματα της έρευνας «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας και στα Τμήματά τους καθώς επίσης και σε σημαντικό δείγμα εισερχόμενων/εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τη Δρ. Αναστασία Χατζηγιαννίδη, ερευνήτρια του Ε.Κ.Π.Α., Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων.

 

 

Συμπεράσματα  που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» (P.L.A.) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26 και 27 Απριλίου 2017.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Χρήστο Σκούρα, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR

 

 

Διάλειμμα Καφές

 

 

Τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, που αφορούν στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, το Παν/μιο Πελοποννήσου, το ΕΑΠ, το Παν/μιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ιωάννη Τσιλίκα, ερευνητή του Ε.Μ.Π., Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων

 

 

Παρεμβάσεις από εκπροσώπους του ΤΕΙ Πελοποννήσου, του Παν/μίου Πελοποννήσου, του ΕΑΠ, του Παν/μίου Πατρών και του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας  σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης (ECTS, DS και μαθησιακά αποτελέσματα), τα προγράμματα σπουδών, τις σύγχρονες προκλήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της κινητικότητας

 

 

Παρεμβάσεις από εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές του ΤΕΙ Πελοποννήσου, του Παν/μίου Πελοποννήσου, του ΕΑΠ, του Παν/μίου Πατρών και του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας  που έχουν πραγματοποιήσει ή συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα κινητικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

 

 

Παράλληλες Θεματικές

 

 

Αποτίμηση των εργασιών – Τελικές Παρατηρήσεις

 

 

Έκθεση