«Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» 

(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)

 

 7ο Επιτόπιο περιφερειακό εργαστήριο

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ώρα 10:00

Αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη, ισόγειο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

Χαιρετισμός από τον Αναπλ. Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο

 

 

Έναρξη των εργασιών του εργαστηρίου από την Δρ. Παναγιώτα ΔιονυσοπούλουΠροϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Συντονίστρια του προγράμματος

 

 

Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR) από την κ. Αλεξάνδρα Καρβούνη, Στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης του προγράμματος GEAR

 

 

Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας και στα Τμήματά τους, καθώς και σε σημαντικό δείγμα εισερχόμενων/εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+  από τη Δρ. Ρέα Βαλντέν, ερευνήτρια του Α.Π.Θ., Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του προγράμματος GEAR

 

 

ΔιάλειμμαΚαφές

 

 

Συμπεράσματα  που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» (P.L.A.) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στις 26 και 27 Απριλίου 2017.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χρήστο Σκούρα, Στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης του προγράμματος GEAR

 

 

Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, που αφορούν στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, την Α.Σ.Κ.Τ., την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, το Ε.Κ.Π.Α., το Ε.Μ.Π., το Ο.Π.Α., το Παν/μιο Πειραιώς, το Πάντειο Παν/μιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Χαροκόπειο Παν/μιο από τον Δρ. Αντώνη Μπόγρη, Αναπλ. Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του προγράμματος GEAR

 

 

Παρεμβάσεις από εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, της Α.Σ.Κ.Τ., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, του Ε.Κ.Π.Α., του Ε.Μ.Π., του Ο.Π.Α., του Παν/μίου Πειραιώς, του Πάντειου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Χαροκόπειου Παν/μίου σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης (ECTS, DS και μαθησιακά αποτελέσματα), τα προγράμματα σπουδών, τις σύγχρονες προκλήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της κινητικότητας

 

 

Παρεμβάσεις από φοιτητές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, της Α.Σ.Κ.Τ., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, του Ε.Κ.Π.Α., του Ε.Μ.Π., του Ο.Π.Α., του Παν/μίου Πειραιώς, του Πάντειου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Χαροκόπειου Παν/μίου που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητα κινητικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

 

 

Παράλληλες Θεματικές

 

 

Αποτίμηση των εργασιών – Τελικές Παρατηρήσεις

 

 

Ελαφρύ σνακ

 

 

Για την καλύτερη προετοιμασία των εργασιών της συνάντησής μας, προωθούμε τις εξής ερωτήσεις:

 

  1. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμά σας και τα Τμήματά του αυτή την περίοδο και πώς επιδρούν αρνητικά στη διεθνοποίησή του;
  2. Ποιες πολιτικές διεθνοποίησης έχει ακολουθήσει το ίδρυμά σας και τα Τμήματά του με στόχο την αύξηση της κινητικότητας (εισερχόμενης και εξερχόμενης) κατά τα τελευταία έτη;
  3. Θεωρείτε σημαντική τη συμβολή των εργαλείων ECTS και DS προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κινητικότητας;
  4. Είναι αρκετά αυτά τα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο σημερινό τοπίο των διαρκών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο;
  5. Βασίζεστε αποκλειστικά στις συμφωνίες μάθησης για την αναγνώριση μαθημάτων που παρακολούθησαν οι φοιτητές στο εξωτερικό;

 

Η Ημερήσια Διάταξη Εργαστηρίου σε pdf.